Vyberte spôsob prihlásenia, ktorý máte spárovaný s Vašim účtom pre prístup do Systému flexi.

účet flexi
účet Facebook
účet Google